3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 1
Okuduğu şirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 2
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 1
   
3.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. 1
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 2
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar. 1
Saati okur. 1
   
3.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 1
Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 1
Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. 1
Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 1
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 1
Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Saati okur. 1
Şekil grafiğini oluşturur. 2
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. 1
Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1
   
   
3.SINIF 5.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar 1
Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar 1
Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir 1
Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar 1
Canlıların ortak özelliklerini araştırır 1
Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir 1
Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur. 1
Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir 1
Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar 1
Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar 1
Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemler 1
Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar 1
Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır 1
Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlar 1
Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder 1
   
   
3.SINIF 5.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar 1
Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır 2
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır 1
Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır 2
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır 1
Doğal çevrenin canlılar için önemini kavrar ve doğal çevreyi korumak için tedbirler alır 1
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar 2
Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini kavrar ve bu kaynakların kullanımında tasarruflu davranır. 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 1
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar 1
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar 1
Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. 1
   
3.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing places (IN MY CITY) 2
Describing weather (WEATHER) 1
Making simple inquiries (IN MY CITY) 1
Making simple inquiries (TRANSPORTATION) 1
Making simple inquiries (TRANSPORTATION) 1
Making simple inquiries-Vocabulary (TRANSPORTATION) 1
Talking about locations of things (MY HOUSE) 1
Talking about locations of things- vocabulary (MY HOUSE) 1
Telling people what we know (TRANSPORTATION) 1