3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru Sayısı
Ekleri kullanarak kelime türetir. 1
Eş sesli sözcükleri belirler. 1
Kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 4
Metin içi anlam kurar. 1
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında 5N 1K sorularını yanıtlar. 1
Okuduklarında karşılaştırmalar ve benzetmeler yapar. 1
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar 2
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Yazılarında yazım kurallarını uygular. 1
   
3.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru Sayısı
Doğal sayılarla toplama ve çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar 1
Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir 1
Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar 1
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar 1
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar 2
Nesne grafiğini yorumlar. 1
Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir 1
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar 1
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır 1
   
3.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru Sayısı
Doğal sayılarla toplama ve çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar 1
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar 2
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir 1
Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar 1
Nesne grafiğini yorumlar. 1
Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Toplama işlemi gerektiren problemleri kurar ve çözer. 1
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar 1
Çetele ve sıklık tablolarını yorumlar 1
   
3.SINIF 5.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru Sayısı
Evlerindeki eşyaları yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır. 1
Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir. 1
Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir. 1
Akraba isimlerini öğrenir 1
Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları açıklar 1
Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları açıklayarak çıkarımlarda bulunur 1
Canlıları sınıflandırarak,barınma yerleri hakkında düşüncelerini paylaşır 1
Devleti korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. 1
Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir 1
Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar 1
Farklı hava durumlarını gösteren sembolleri tanır 1
Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişileri hoşgörü ile karşılar. 1
Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemeleri ayırt eder. 1
Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. 1
Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan çeşitli etkinliklerde bulunur. 1
   
   
2. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları BU SAYFADASINIZ  
4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
5. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
7. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
9. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
10. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
11. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
YGS-LYS Deneme Sınavı Konu Dağılımları