3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 1.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Anlama tekniklerini kullanır. 1
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 2
Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 2
Metin içi anlam kurar. 1
Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 1
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 2
   
3.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 1
Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. 2
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 2
Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1
Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
   
3.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5
   
   
3.SINIF 1.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybet-menin doğal olduğunu kabul eder 1
Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır 1
Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir. 2
Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular 1
Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar 1
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular 1
Okulunun ve sınıfının krokisini çizer 1
Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder 1
Öğretmenleri ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir 1
   
   
3.SINIF 1.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Duyu organlarını tanır 2
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar 1
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar 4
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 3
   
3.SINIF 1.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Students can Describe Characters and People 1
Students can make simple inquiries 3
Students can Make Simple Requests 1
students can say numbers from 11 to 20. 2
students can understand the texts 1
students can understand the unknown words 2