Hata
  • JUser: :_load: Kullanıcı bu id ile yüklenemedi: 42

3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

ARALIK 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
3.SINIF
TÜRKÇE
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
Cümleleri görsellerle ifade eder 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 3
Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 1
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 1
Okuduğu şirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Okuduklarının ana fikrini belirler 1
Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. 1
MATEMATİK
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir 1
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir 1
Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. 1
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 2
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir 2
HAYAT BİLGİSİ
Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. 1
Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder 1
Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder 1
Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır. 1
Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur. 1
Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır. 1
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 1
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1
Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır. 1
FEN BİLGİSİ
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar 2
Duyu organlarını tanır. 1
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar 1
Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. 3
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar. 2
İNGİLİZCE
Describing characters (adjectives) 1
Describing characters, people 3
Expressing ability and inability 1
Expressing feelings 1
Making simple inquiries (Unit 2) 1
Making simple inquiries (Unit 3) 1
Naming numbers 1