3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

KASIM 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
3.SINIF
TÜRKÇE
3.2.1Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 1
3.2.7 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 3
3.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 4
3.4.3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
3.4.5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
4.1.6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
4.1.7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
4.2.1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2
5.1.2 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1
MATEMATİK
1.1.7Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
2.1.1 Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 1
2.1.1 Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder. 1
2.1.2Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 2
2.1.3Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 3
2.2.1Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. 1
2.2.2Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur. 1
2.2.3Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1
2.4.4Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 2
2.5.4Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. 1
2.6.1Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. 1
HAYAT BİLGİSİ
A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar 1
A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. 1
A.3.11. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. 1
A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarının özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1
A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. 1
A.3.21 Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. 1
A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. 1
A.3.4. Öğretmenleri ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. 1
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla iliflkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 1
A.3.7.Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. 1
FEN BİLGİSİ
1.1.1 Duyu organlarını tanır. 1
1.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 4
1.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar. 2
2.1.1 Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. 3
İNGİLİZCE  
Telling someone what to do 1
Describing characters, people 2
Making simple inquiries 2
Naming numbers 1
Talking about possessions 2
Telling someone what to do 2