3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 4.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 1
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 1
Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Okuduklarının konusunu belirler. 1
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 1
Yazılarında betimlemeler yapar. 1
Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 1
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 1
   
3.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir 1
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 1
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 3
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
   
3.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. 1
Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. 1
Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. 1
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
Şekil grafiğini yorumlar 1
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. 1
Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. 1
Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1
   
3.SINIF 4.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular 1
Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır 1
Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar 1
Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder 1
Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular 1
Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır 1
Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder 1
İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır 1
Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan çeşitli etkinliklerde bulunur 1
Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar 1
Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur 1
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar 1
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler 1
Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar 1
Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır 1
   
3.SINIF 4.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar 1
Canlıların yaşadığı çevreyi tanır 1
Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır 1
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır 1
Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır 3
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar 1
Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 1
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar 1
İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder 1
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar 1
Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder 1
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrar 1
   
3.SINIF 4.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing places 2
Describing size and shapes (Vocabulary) 1
Describing what people are doing now 1
Making simple inquiries 1
Making simple inquries (Unit 6) 1
Talking about locations of things 3
Talking about locations of things (Vocabulary) 1