3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 3.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1
Beden dilini yorumlar. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Karikatürde verilen mesajı algılar. 1
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Kurallarına uygun sessiz okur. 1
Okuduğu metnin kahramanı hakkında bilgi edinir. 1
Okuduğu şirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
   
3.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Çarpım tablosunu oluşturur. 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 2
En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 1
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
   
3.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 1
Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 1
Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1
Şekil grafiğini yorumlar. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. 2
   
   
3.SINIF 3.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir 1
Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar 1
Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder 1
Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır 1
Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder 1
Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır 1
Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır 1
Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir 1
Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder 1
Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder 1
Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar 2
İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar 1
Kendi ailesi ile diğer aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder 1
Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır 1
   
3.SINIF 3.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini fark eder 1
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar 2
Cisimlere kuvvet uygulandığında yüzeylerindeki değişimi farkeder 1
Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır 1
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır 3
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır 1
Duyu organlarını tanır 1
Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 2
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar 1
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar 1
   
3.SINIF 3.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing characters 1
Describing size and shapes (Vocabulary: Toys) 2
Describing what people are doing now 2
Expressing ability and inability 2
Expressing feelings 1
Expressing quantities 1
Talking about possesions 1