3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

3.SINIF 2.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Görsellerden yararlanarak, metnin içeriğini tahmin eder. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 3
Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 1
Yazılarında betimlemeler yapar. 1
Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 1
   
3.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 2
En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
   
3.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 2
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. 1
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 1
Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
Şekil grafiğini yorumlar. 2
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1
   
3.SINIF 2.DENEME HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir 1
Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder 1
Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır 1
Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir 1
Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır 1
Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular 1
Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır 1
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar 1
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular 1
Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder 1
Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar 1
Okulunun ve sınıfının krokisini çizer 1
Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır 1
Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir 1
   
3.SINIF 2.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar 1
Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini fark eder. 1
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar 3
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır 3
Duyu organlarını tanır 1
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar 1
Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 2
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini 2
   
3.SINIF 2.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing people 3
Describing people (Family-Atatürk) 1
Expressing ability 1
Expressing ability and inability 1
Giving and responding to simple instructions 1
Making simple inquiries 1
Naming numbers 1
Talking about possessions (colours) 1